Hlavní stránkaMotocyklyMotocykly - provádění výcviku

Motocykly - provádění výcviku

MOTOCYKLY 2016 - provádění výuky a výcviku

Výcvik probíhá podle zákona č. 247/2000 Sb. ve 3 etapách.

Technicky se budou kombinovat tyto varianty výcviku praktické jízdy:

  • Klasický způsob výcviku: učitel sedí za žadatelem na druhém sedadle motocyklu
  • Jízda s doprovodem: žadatel jede na motocyklu sám a učitel ho doprovází na motocyklu nebo v autě
  • Příprava na zvláštní úkony: žadatel sám na motocyklu provádí nácvik úkonů, které se zkouší v první části zkoušky obvykle na zkušební ploše

Příprava na „zvláštní úkony“

Přípravu na zvláštní úkony podle přílohy č. 7 vyhlášky provádíme na zvláštním pozemku mimo silniční provoz.

Samostatná jízda s doprovodem

Samostatnou jízdu na motocyklu s doprovodem učitele provádíme po splnění těchto podmínek:

  • žadatel absolvoval v autoškole interní přezkoušení testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s výsledkem „prospěl“
  • žadatel absolvoval výuku a výcvik dle učební osnovy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a pravidla o provozu na pozemních komunikacích aplikuje správně v praxi
  • žadatel dostatečně ovládá zvláštní úkony pro 1. část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Důvodem pro splnění výše uvedených podmínek před samostatnou jízdou žadatele v provozu je právní ochrana jak žadatele, tak učitele autoškoly a prověření splnění níže uvedených podmínek pro účast v provozu na pozemních komunikacích.

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu upravuje základní podmínky pro účast řidiče v provozu na pozemních komunikacích takto:

§2 Vymezení základních pojmů

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,

Řidič je ve smyslu zákona i žadatel o řidičské oprávnění, který řídí výcvikové vozidlo.

§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

(2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

(3) Řídit motorové vozidlo může pouze

b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly4) podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla, nebo

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly 4) připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení 4a).

§ 10 Povinnosti provozovatele vozidla

(1) Provozovatel vozidla nesmí

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2.

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3

 Provozovna autoškoly:
Ondříčkova 9
130 00 Praha 3
Tel.: 222 722 820
Mobil: 737 28 29 29
E-mail: info@ridicak.cz

Provozní doba:
Po – Čt 7:30 – 18:30
Pá 7:30 – 15:30

Údaje vyžadované § 435 odst. 1 Občanského zákoníku:
JUDr. Ing.Ondřej Horázný, Ondříčkova 9, 130 00 Praha 3, IČ: 15308596
Spisová značka: č.j.: ŽO/11759/01/HU Městská část Praha 3